Bekijk de tekstversie

VMS staat voor Vendor Management System. VMS is een applicatie waarmee het gehele inhuurproces wordt beheerd. Van de initiële aanvraag door de manager tot en met het goedkeuren van een opdrachtbevestiging door de leverancier.

VMS automatiseert processen m.b.t. de tijdelijke werknemer om zo efficiëntie te creëren, gegevens vast te leggen en het zorgt voor een methodiek om die gegevens inzichtelijk te maken.

De functionaliteiten omvatten het gehele scala van
• Kandidatenregistratie;
• Aanvragenregistratie;
• Distributie van aanvragen;
• Inhuren en het on-boarding;
• Tijdregistratie;
• Betaling;
• Geconsolideerde facturatie.

Het systeem is daarnaast ‘Self-billing’.

The Compliance Factory heeft haar eigen Vendor Management Systeem ontwikkelt, genaamd ConTrack. Het grote voordeel hiervan is dat wij in staat zijn om snel wijzigingen aan te brengen, wanneer dat wenst is.

De software van ons Vendor Management Systeem, ConTrack:
• is compliant met de Europese regelgeving (m.b.t. aanbestedingen);
• zorgt voor 100% compliance ten aanzien van nationale wetgeving;
• kent een minimale kans op afwijkingen in urenregistratie en afhandeling ervan.

Via ConTrack ontvangt u diverse real-time overzichten en heeft u de beschikking over een dashboard waar u in één oogopslag inzage krijgt in de kosten, baten, budgetten en planning. Dit maakt het proces en de prestaties van de leveranciers transparant en meetbaar.

Onze software ConTrack is gekoppeld aan (mobiele) netwerken en loopt daarmee op veel van haar concurrenten voor.