Bekijk de tekstversie

Op 1 januari 2015 is de “Wet Werk en Zekerheid (WWZ)” ingegaan.
Vanaf 1 juli 2015 is dit aangevuld met wijzigingen die direct impact hebben op inhuur en de verbonden risico’s en kosten.

Over de basis, de inhoud en de bijdrage aan flexibilisering bestaan nog steeds een hoop tegenstrijdige meningen.

Ongeacht die meningen geven de klanten van The Compliance Factory aan dat zij de flexibele arbeidsschil graag willen vergroten. Naast de functies uit het hoger en specialistisch segment wordt ook het contractmanagement van het administratief- en lager geschoold personeel door The Compliance Factory beheerd.

Om onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen heeft The Compliance Factory een uitzendonderneming opgerich. Bedrijven en uitzendkrachten kunnen hierdoor bij het gehele proces en de afhandeling van de arbeidsovereenkomst door ons ondersteund worden.

Voor de opdrachtgever is er nog een extra voordeel te behalen, want The Compliance Factory hanteert een van de laagste berekeningsfactors.

Dit financiële voordeel is het gevolg van een efficiënt werkende organisatie waar betrokkenheid resulteert in snellere afhandeling, goede afstemming en een overhead die geen last heeft van hoge margedoelstellingen, zoals deze zich bij de meeste beursgenoteerde uitzenders voordoet.