Bekijk de tekstversie

Er wordt altijd gestart met een inventarisatie van de staande organisatie die invloed heeft op de inhuur van externen.
De inventarisatie kan ook op individueel niveau gebeuren.
Per inhuur wordt gekeken naar korte- en lange-termijn verplchtingen en contracten worden daarop aangepast zonder de risico’s te verhogen of non-compiance te veroorzaken.
Indien iets niet kan, dan kan het niet en is “nee” ook een antwoord.
In alles geven wij 100% transparantie en delen wij kennis en cijfers, best practices en onze diepgaande betrokkenheid bij de vorming van regelgeving.

Dankzij een eigen geautomatiseerde methodiek en VMS (Vendor Management Software) blijft tijd over voor de contactuele momenten en vermijden wij een oneindige papierberg of ellenlange procedures.

Wij zullen er alles aan doen om sterk betrokken te geraken bij de strategische aanpak van inhuur. Aan de operationele kant leveren wij diensten die te maken hebben met verlonen, managen van contracten, inregelen vergunningen, etc.

De strategische analyses zijn dan ook niet alleen gericht op externen. Wij willen met de klant kijken naar de gedachten achter inhuur van externen en hoe dat verbonden kan worden aan de eigen personeelsbehoefte: een Total Workforce Management aanpak.