Bekijk de tekstversie

De wereld om ons heen verandert snel en veel van die veranderingen eisen kennis en kunde op specifieke gebieden.
Zo ook de regelgeving met betrekking tot het gebruik maken van flexibele arbeidskrachten. Of het nu gaat om het inhuren van personeel of het aannemen van tijdelijk personeel.

Het opzetten van een afdeling die uw flexibiliseringsschil beheert, het uitbesteden van uw contractmanagement, het blijvend afstemmen op de regelgeving : daar ligt het kennisgebied van The Compliance Factory.
Daarbij maken wij gebruik van onze eigen software waardoor structuur en controles geborgd zijn.

Het verschil tussen contact en contract is de letter R. Die staat voor Relatie en Respect en die kan alleen ontstaan als er een basis van vertrouwen bestaat. Het vertrouwen dat uw wensen centraal staan en kunt rekenen op een eerlijke feedback wordt bij ons gestalte gegeven door volledig transparant, neutraal en met veel kennis en kunde zodat uw organisatie zich kan richten op wat zij wilt doen.