Bekijk de tekstversie

Met de DBA-checker kunt u in enkele minuten controleren in hoeverre uw organisatie compliant is op het gebied van inhuur externen en wat het financieel risico is dat ten gevolge van non-compliant situaties zich toch nog voordoet.

Tevens wordt inzicht verschaft in de maatregelen die genomen kunnen of moeten worden.
Meer uitleg toch gewenst ? Bel ons.