Bekijk de tekstversie

De handhaving van de wet DBA is door de Belastingdienst weliswaar uitgesteld tot 1 juli 2018, maar er kan niet rustig achterover geleund worden. U moet er wel iets mee.
De verschillende zaken die op uw organisatie afkomen heeft The Compliance Factory op deze pagina voor u verzameld.
Daarbij reiken wij een aantal documenten aan waarin de mogelijkheden helder in beeld worden gebracht.

Inlenersaansprakelijkheid, wet DBA, Starter

Ad. 1: is uw personeel DBA-proof? Bent u een intermediair/broker/recruiter?
Sinds 2004 zijn er bedrijven en processen ontstaan in de (bedachte) vrijwarende omgeving van de VAR. In die periode was de noodzaak van het hebben van kennis niet aanwezig. Dat heeft er automatisch toe geleid dat er een kennisachterstand is ontstaan.
Er is totaal geen kennis van de wet DBA of de onderliggende stukken, visie, etc.

Door de wet DBA is “Het hebben van een VARretje” als controle niet meer voldoende. “Dossier Inhuur” dient op de strategische agenda te staan en niet langer een sluitpost te zijn op operationeel niveau.

De verantwoordelijkheid over inhuurkeuzes is inmiddels dermate groot (geworden), dat fouten een enorme financiële impact gaan hebben. Bedrijven kunnen hier zelfs imago-schade van oplopen.

Hebben uw operationele beslissers m.b.t. inhuur (recruiters, HR, leveranciers, etc.) onvoldoende kennis om te kunnen bepalen welke overeenkomst er voorgelegd en gebruikt moet worden en hoe de vragenlijsten beoordeeld moeten worden? Dan bieden wij u de oplossing aan. The Compliance Factory heeft (uniek) DBA-lesmateriaal voor uw personeel.

Deze meerdaagse opleidingen kunnen indien gewenst, ook intern gegeven worden. The Compliance Factory biedt ook hier maatwerk.

Na afronding van de opleiding kennen uw medewerkers alle ins en outs van de wet DBA, WWZ en WAS. Bovendien zullen ze problemen pro-actief voorkomen.

Download onze Opleidingsfolder voor meer informatie over de verschillende opleidingen en ontdek wat deze trainingen uw organisatie te bieden hebben!

TCF heeft een goedgekeurde Modelovereenkomst

The Compliance Factory is sinds de oprichting nauw betrokken bij de branche organisatie Bovib. Dit geldt zeker voor de wet DBA, waar Karl van der Horst deelneemt aan diverse DBA-commissies en gespreksgroepen. Karl heeft o.a. samen met Boris Emmerig (Holla advocaten) de Bovib-modelovereenkomst samengesteld. Met de Belastingdienst is een unieke eigen “Bovib Modelovereenkomst Tussenkomst” overeengekomen.
Op deze modelovereenkomst wordt direct een Bovib-Keurmerk gebouwd. Het Keurmerk is volledig afgestemd op de beheersmaatregelen (TCF/Tax Control Framework) die voortvloeien uit de Modelovereenkomst.
Het gehele pakket geeft klanten en zelfstandigen het juiste advies en een maximale zekerheid!

Let op! Er zijn goedgekeurde modelovereenkomsten waarin de artikelen 9.1 en 9.2. zich richten op de duur van de overeenkomst en het fictieve dienstverband. The Compliance Factory vindt deze artikelen te onduidelijk. Er is te veel ruimte voor interpretatie naar een fictief dienstverband en de onduidelijkheid wordt alleen maar vergroot.
In veel goedgekeurde modelovereenkomsten wordt “Duur van de opdracht” aangemerkt. Dit was voor The Compliance Factory onacceptabel. Het belangrijkste item is het bestaan van gezag binnen een arbeidsrelatie.